ΟΝΥΧΟΓΡΥΠΩΣΗ

Ονυχογρύπωση  είναι βαρεία παραμόρφωση του νυχιού, το νύχι έχει βαρεία μορφής πάχυνση ,που εξελίσσεται κυρτωμένο( σαν κέρατο το κριού ).  Παρατηρείται ταχύτερη ανάπτυξη από την μια πλευρά της μήτρας και το χρώμα του νυχιού γίνεται σκούρο . Συνήθως προσβάλλεται το νύχι του μεγάλου δάκτυλου μπορεί να προσβληθούν και τα αλλά νύχια .

Το συχνότερο αίτιο είναι τραυματισμός της μήτρας.

Στο χώρο μας αρχικά αποκαταστούμε το πάχος του νυχιού καθώς και το μήκος, περιποιούμαστε και τυχόν τραυματισμούς μαλακών μορίων, δίνονται συμβουλές.

Σχολιάστε