Ονυχομυκητίαση

Ονυχομυκητίαση είναι λοίμωξη που προσβάλει τα νυχιά των ποδιών αλλά και των χεριών από κάθε είδος μύκητα είναι μεταδοτική. Οργανικά προβλήματα είναι προδιαθεσικοι παράγοντες εμφάνισης των ονυχομυκητιάσεων ,όπως ο διαβήτης , η ηλικία ,τραυματισμοί των νυχιών, αρτηριακές η φλεβικές διαταραχές.

 Η κλινική εικόνα των ονυχομυκητιάσεων είναι οι εξής :

Περιφερική ονυχομυκητίαση οφείλεται σε δερματοφυτα .Τα νύχια γίνονται εύθρυπτά έχουν αλλοίωση της φυσιολογικής τους μορφής αποκτούν κιτρινοφαιη χροιά.

Εγγυς υπονυχια ονυχομυκητίαση ξεκινά από την εγγύς  ονυχαία αύλακα και αν αφαιρεθεί χωρίς θεραπεία ,προσβάλλει τη μήτρα του νυχιού . Η κλινική εικόνα του νυχιού να υπάρχει λευκοκιτρινη  περιοχή κάτω από το μηνίσκο του νυχιού.

Καντιντιακη  ονυχομυκητίαση προσβολή των νυχιών συχνότερα των χεριών από ζυμομύκητες του γένους candida.

Λευκή επιφανειακή ονυχομυκητίαση  προσβάλλει  την άνω επιφάνεια  του νυχιού με αποτέλεσμα τη δημιουργία  μικρών, αδιάφανών , λευκών νησίδων , που αντιστοιχούν στις αποικίες του μύκητα που ευθύνεται.

Οι κυρίες αίτιες των ονυχομυκητιάσεων είναι η αυξημένη θερμοκρασία , υπερίδρωση ( υγρασία  του δέρματος ), οργανικοί παράγοντες  πχ διαβήτης ,τραυματισμοί νυχιού, συνθετικά υποδήματα, πισίνες—παραλίες κ.α.   

Στο κέντρο μας  με γνώση και τον κατάλληλο εξειδικευμένο  επαγγελματικό εξοπλισμό  καθαρίζεται επιμελώς η περιοχή του νυχιού  που έχει προσβληθεί από μύκητα δίνονται  οδηγίες για να αντιμετώπιση  του προβλήματος έως και την πλήρη ίαση του.      

Σχολιάστε