ΟΡΘΟΝΥΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Β/S

Ορθονυχια  είναι η μέθοδος   χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παθήσεων νυχιών , όπως της ονυχογρυπωσης, ονυχοκρυπτωσης, κάθε είδος εισφρυσης .

Είναι μικρά διάφανα ( ελάσματα )  τα οποία τοποθετούνται πάνω στο νύχι . Αυτά διορθώνουν κατά την ανάπτυξη του νυχιού έτσι ώστε να μην υπάρχει εισρεύσει στα μαλακά μόρια.

Η θεραπεία εφαρμόζεται 12 έως  15 μήνες .    

Σχολιάστε