ΠΑΡΩΝΥΧΙΕΣ

Παρωνυχία είναι φλεγμονή του παρωνυχίου και έχουμε την οξεία παρωνυχία και την χρόνια. Η οξεία παρωνυχία είναι αποτέλεσμα λοιμώξεων, είναι επώδυνη  με το παρωνυχιο να διογκώνετε με χρώμα κόκκινο και να βγαίνουν σταγόνες πύον . Η  χρόνια παρωνυχία  έχει υφέσεις και εξάρσεις , οφείλεται από νοσήματα  (πχ διαβήτης) , επαγγελματικούς λόγους, φάρμακα  κ.α. Ο κίνδυνος επέκτασης και στις δυο περιπτώσεις είναι μεγάλος όταν έχουν προσβληθεί περισσότερα από ένα νύχια .

Οι αίτιες είναι πολλές όπως άτεχνο  κόψιμο νυχιών , ήπιος τραυματισμός των παρωνυχιών ιστών, τραυματισμός που διευκολύνει την είσοδο μικροβίων, σακχαρώδης διαβήτης .

Στο κέντρο μας  αντιμετωπίζουμε αυτή  τη σοβαρή κατάσταση καθαρίζοντας την πάσχουσα περιοχή εφαρμόζοντας αντισηπτικά ,το δάκτυλο στην συνέχεια επιδένεται, παρακολούθηση  μέχρι το σύμπτωμα να υποχώρηση τελείως.

Σχολιάστε